Neogap och Simsen Diagnostics inleder samarbete för att förbättra individanpassad cancerdiagnostik

Bioteknikbolaget Neogap och cancerdiagnostikbolaget Simsen Diagnostics har inlett ett samarbete inriktat på att förbättra individanpassad cancerdiagnostik genom att undersöka cirkulerande tumör-DNA i blodet hos patienter som deltar i Neogaps kliniska fas I/II-studie. Målet är att utveckla mer precisa och effektiva diagnosverktyg för cancer.

Neogap utvecklar en terapi där man identifierar så kallade neoantigener, vilka är tumörspecifika proteiner som skapas till följd av förändringar i tumör cellernas DNA. Uppsättningen av dessa proteiner är unikt för varje patient och särskiljer tumörvävnad från frisk vävnad. På så vis kan Neogap utnyttja identifikationen av neoantigener för att rikta sin behandling specifikt mot patientens tumörceller. Detta ger potential för en potent tumörriktad terapi som skonar frisk vävnad. Simsen Diagnostik individanpassade teknik kan med samma information om de kodande sekvenserna bakom neoantigener skapa molekylära tester för att följa nivån av cancern i blodet. För varje patient väljs 15-30 unika förändringar ut för att skapa ett personligt test med extremt hög känslighet och specificitet.

“När vi förstod att vi kunde använda samma information från patienterna för att både behandla och följa resultatet så skapades ett intressant samarbete med vetenskaplig höjd. Det skall bli väldigt intressant att se om vi kan se skillnad på hur nivån av olika neoantigen–kodande molekyler ändras i blodet under behandling ”, säger Gustav Johansson, vd för Simsen Diagnostics.

Simsen Diagnostics bedömning är att de i framtiden kan använda de  personanpassade testerna inom sjukvården. Neogap mjukvara PIOR som redan idag lever upp till höga kvalitetskrav kan bli ett viktigt verktyg för att förenkla implementering av Simsen Diagnostisk teknik för klinisk diagnostik. Bolagen har enats om att utvärdera mjukvaran för att utforska fler kommersiella användningsområden för PIOR.

Om Simsen Diagnostics

Simsen Diagnostics utvecklar ultrakänsliga och lättanvända tekniker för att läsa DNA-sekvenser. Bolaget har idag kunder inom läkemedelsindustrin och där de tillhandahåller en tjänst för att mäta cancer-DNA i blodprover i kliniska studier. Tekniken har ett brett användningsområde även utanför cancerområdet. Bolaget har sitt säte på Sahlgrenska Science park i Göteborg och är grundat på innovation från Anders Ståhlbergs grupp på Sahlgrenska Akademin. För mer information besök Simsen Diagnostics hemsida www.simsendiagnostics.com

Om NEOGAP Therapeutics

NEOGAP Therapeutics är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar en individanpassad immunterapi för behandling av cancer med hjälp av patientens egna celler. Terapin baseras på bolagets två teknologier: PIOR®, en mjukvara som använder DNA-sekvenseringsdata från patientens tumör och maskininlärning för att välja ut tumörspecifika mutationer. Därefter används EpiTCer®, en metod för att föröka de T-celler som känner igen de utvalda tumörspecifika målstrukturerna. NEOGAP ligger vid Centrum för Molekylär Medicin, Karolinska Institutet i Stockholm. För mer information, besök bolagets hemsida neogap.se