News and blogs

The future of cancer monitoring in children with Dr. Martin Dalin

In observance of Childhood Cancer Awareness Month in September, we sought to gain a deeper understanding of childhood cancers by interviewing an expert in the field. Some weeks ago, we ventured to windswept Marstrand for an enlightening conversation with Martin Dalin, an associate professor at Sahlgrenska Academy and research group leader at the Sahlgrenska Center for Cancer Research (SCCR). Our goal was to dig into his ongoing work and research efforts.  Martin, a pediatrician and researcher, divides his time between the lab and the hospital, and he provided us with a broad overview of the current landscape.  Over the past decades, the survival rate for childhood cancer has risen from 10-20% to 85%, primarily due to advancements in treatment. However, these treatments are often accompanied by harmful side effects in growing children, impacting brain development, causing learning difficulties, hormonal imbalances, fertility issues, and even heart failure in severe cases. At

Read More »

Neogap and Simsen Diagnostics start collaboration to improve personalized cancer diagnostics

Biotech company Neogap and cancer diagnostics company Simsen Diagnostics have initiated a collaboration aimed at improving personalized cancer diagnostics by examining circulating tumor DNA in the blood of patients participating in Neogap’s Phase I/II clinical trial. The goal is to develop more accurate and efficient diagnostic tools for cancer. Neogap is developing a therapy that identifies so-called neoantigens, which are tumor-specific proteins created as a result of changes in the DNA of tumor cells. The set of these proteins is unique to each patient and distinguishes tumor tissue from healthy tissue. Thus, Neogap can use the identification of neoantigens to target its treatment specifically to the patient’s tumor cells. This provides the potential for a potent tumor-directed therapy that spares healthy tissue. Simsen Diagnostics’ personalized technology can use the same information about the coding sequences behind neoantigens to create molecular tests to monitor the level of cancer in the blood.

Read More »

Neogap och Simsen Diagnostics inleder samarbete för att förbättra individanpassad cancerdiagnostik

Bioteknikbolaget Neogap och cancerdiagnostikbolaget Simsen Diagnostics har inlett ett samarbete inriktat på att förbättra individanpassad cancerdiagnostik genom att undersöka cirkulerande tumör-DNA i blodet hos patienter som deltar i Neogaps kliniska fas I/II-studie. Målet är att utveckla mer precisa och effektiva diagnosverktyg för cancer. Neogap utvecklar en terapi där man identifierar så kallade neoantigener, vilka är tumörspecifika proteiner som skapas till följd av förändringar i tumör cellernas DNA. Uppsättningen av dessa proteiner är unikt för varje patient och särskiljer tumörvävnad från frisk vävnad. På så vis kan Neogap utnyttja identifikationen av neoantigener för att rikta sin behandling specifikt mot patientens tumörceller. Detta ger potential för en potent tumörriktad terapi som skonar frisk vävnad. Simsen Diagnostik individanpassade teknik kan med samma information om de kodande sekvenserna bakom neoantigener skapa molekylära tester för att följa nivån av cancern i blodet. För varje patient väljs 15-30 unika förändringar ut för att skapa ett personligt

Read More »

Simsen Diagnostics’ technology to measure patient-specific tumor DNA in blood used in Oncorena’s Phase I-II clinical trial 

Gothenburg 2022-12-06 Simsen Diagnostics AB and Oncorena AB have entered into an agreement, where Simsen Diagnostics will measure circulating tumor DNA in Oncorena’s clinical phase I-II kidney cancer study. Simsen Diagnostics will design individualized tests that follow a unique mutation signature in each patient. The method is up to ten times more sensitive than conventional techniques for measuring tumor DNA in blood, which contributes to better monitoring of the treatment effect. Oncorena is developing a potentially breakthrough treatment for patients with advanced kidney cancer. The drug candidate orellanine, which has a unique mechanism of action, is being developed for organ-specific chemotherapy with potential curative benefits for patients with advanced kidney cancer undergoing dialysis due to kidney failure. The drug candidate’s potential will now also be evaluated by measuring changes in the level of circulating tumor DNA in the patient’s blood. Recruitment of patients is ongoing and currently patients from Sweden,

Read More »

Projektbeskrivning – Nästa generation metabarkoding för miljö- och diet DNA

Simsen Diagnostics och eDNA solutions AB har fått beviljat stöd från forskningsrådet för hållbar utveckling till att utveckla nästa generations verktyg för övervakning av biologisk mångfald. Projektet görs i samarbete med forskare från Göteborgs universitet, Oslo Universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet och totalt är stödet på 3.6M SEK. Pressmeddelande går att hitta här. Nedan följer en populärvetenskaplig projektbeskrivning Övervakning av biologisk mångfald ses som en allt viktigare pusselbit i övergången till ett hållbart samhälle. Ett kritiskt steg i skyddet av biologisk mångfald är identifiering och övervakning av arter som kan vara patogena, giftiga, invasiva och hotade. Kontexten är att biologisk mångfald är en förutsättning för intakta och fungerande ekosystem. Dessa ekosystem ger livsutrymme för människor, djur och växter och utgör vår naturliga försörjning: De ger mat, byggmaterial, aktiva ingredienser för läkemedel och energikällor. De reglerar klimatet och är viktiga för jordbildning, näringscykler och rent dricksvatten. Skyddet av biologisk mångfald är därför

Read More »